Make your own free website on Tripod.com

atom.gif

PEMANTAUAN PEGAWAI BAHAGIAN MATRIKULASI

ABOUT US
Our Team
Teaching & Learning Session 2006/2007
Lecture Notes
Exercise & Task
Physics KML Memory
Contact Us
Comment/Query
Favourite Links
Pemantauan daripada Penyelaras Fizik Tn. Hj Rashid Ali berlangsung selama 2 hari dari 22-24 Ogos 2006 melibatkan pengurusan Unit, P&P dan makmal. Seramai 6 orang pensyarah fizik telah dipantau berdasarkan kuliah, tutorial dan amali. Hasil daripada pemantauan tersebut, perbincangan dua hala berlaku untuk peningkatan dan penambahbaikan. Kami dari Unit Fizik KML amat berbesar hati menerima kedatangan pihak Bahagian Matrikulasi yang mana banyak menolong serta berkongsi idea dalam memastikan kejayaan dan kecemerlangan pelajar dan Kolej Matrikulasi Labuan.

HOME

Pemantauan Bahagian Matrikulasi
Physics Unit
Labuan Matriculation College

halls.jpg

RDSBC™© C.O.LTD®